• აქტუალური გამოცემა

  2019 წლის მესამე გამოცემა - თებერვალი, 2020 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

   

  სტატიები

  კანაფის (მარიხუანის) არასამედიცინო დანიშნულებით გამოყენების დასჯადობა საქართველოსა და გერმანიაში
  ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინე ხერხეულიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; დოქტორანტი სანდრა შულე-ბაუში, ებერჰარდ კარლსის სახელობის ტიუბინგენის უნივერსიტეტი  52

  წიგნების რეცენზიები

  ბაჩანა ჯიშკარიანი, კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში, თბილისი 2015, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო”, 134 გვ.
  ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი  65

  სხვადასხვა

  მოხსენებები

  შეჯიბრებითი თუ ინკვიზიციური პროცესი: ოპტიმალური სტრუქტურების ძიებაში
  პროფესორი, სამართლის დოქ., საპატიო დოქ. მულტ. ალბინ ეზერი M.C.J.-ნიუ-იორკი, (ფრაიბურგის მაქს პლანკის ინტერნაციონალური და საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის ემირიტუს-დირექტორი)   76

  ნარკოტიკული დანაშაულის საგანი ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით
  ასოცირებული პროფესორი, სამართალის დოქ. ირაკლი დვალიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   85