• აქტუალური გამოცემა

  მეორე გამოცემა - ნოემბერი, 2019 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

   

  სტატიები

  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136‑ე მუხლის რეფორმირებისთვის – შედარებითი და ევროპულ სამართლებრივი მოსაზრებები (ნაწილი 2)
  გერმანიის უზენაესი ფედერალური სასამართლოს მოსამართლე, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის ლექტორი დოქ. ვოლფგანგ ბერი / იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის პროფესორი დოქ. ედვარდ შრამი  27

  სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების ძირითადი ასპექტები ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში
  ასისტენტ-პროფ. დოქ. მაკა ხოდელი, LL.M. (ფრაიბურგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  35

  შესავალი გერმანულ სასჯელაღსრულების სამართალში – ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის მაგალითზე
  ედიტ არიანსი, სამეცნიერო თანამშრომელი, კიოლნის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის ინსტიტუტი  41

  სხვადასხვა

  ბერლინში, 2019 წლის 8-12 აპრილს, მაღალი რანგის ქართული დელეგაციის ვიზიტის ანგარიში: „სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების სამართლებრივი საფუძვლები, გამოყენების პრაქტიკა და კონტროლი გერმანიაში”
  ხათუნა დიასამიძე, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპა II და სამხრეთკავკასიის პროექტების მენეჯერი  47