იურიდიული ლექსიკონი

ActioLiberaInCausa

აგენტ-პროვოკატორი

ბრალის გამომრიცხველი გარემოება

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში

განზრახვა

განსაკუთრებული პერსონალური ნიშნები

გაუფრთხილებლობა, გაუცნობიერებელი (დაუდევრობა)

გაუფრთხილებლობა, გაცნობიერებული (თვითიმედოვნება)

დაზარალებულის თანხმობა

დამატებითი სისხლის სამართალი

დაუხმარებლობა

დახმარება

დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება

თანამონაწილეობა

თანამონაწილეობის აქცესორობა

თანამონაწილეობის დუალისტური სისტემა

თაღლითობა

მითვისება

ნებადართული რისკი

ნივთის დაზიანება

საჯარო ტრანსპორტის მომსახურების უკანონო გზით სარგებლის მიღება

უვარგისი მცდელობა

ქურდობა

ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება

ყაჩაღობა

შედეგზე ორიენტირებული დელიქტი

შეცდომა ნებართვაში

წამქეზებლობა

ჯანმრთელობის დაზიანება

ჯანმრთელობის დაზიანება