იურიდიული ლექსიკონი

გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ელექტრონული ლექსიკონი (DGDSG)

იურიდიულ ლექსიკონში იხილავთ სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის პროცესის ტერმინების აღწერას მათი გერმანული და ქართული მნიშვნელობით, ასევე მოკლე შედარებით-სამართლებრივ ანალიზს. ლექსიკონი მუდმივად გადამუშავდება და შეივსება. იგი დაიწყო 2021 წლის პირველ ნოემბერს.

 

Actio libera in causa

აგენტ-პროვოკატორი

ადამიანი

ავარია

ანალოგიის აკრძალვა

აუცილებელი თანამონაწილეობა

ბანდა

ბრალის გამომრიცხველი გარემოება

გამოძალვა

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში

განზრახვა

განსაკუთრებული პერსონალური ნიშნები

განსაცდელში მიტოვება

გაუფრთხილებლობა, გაუცნობიერებელი (დაუდევრობა)

გაუფრთხილებლობა, გაცნობიერებული (თვითიმედოვნება)

დაზარალებულის თანხმობა

დამატებითი სისხლის სამართალი

დანაშაულის პრივილეგიური შემადგენლობა

დანაშაულის ორგანიზება

დანაშაულის კვალიფიციური შემადგენლობა

დაუხმარებლობა

დახმარება

დისტანციური დანაშაულია

დოკუმენტი

დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება

ერთიანი ამსრულებლის პრინციპი

თანამონაწილეობა

თანამონაწილეობის აქცესორობა

თანამონაწილეობის დუალისტური სისტემა

თაღლითობა

მითვისება

მუქარა

მონაცემები

მოტყუება (თაღლითობის ხერხი)

ნდობის ბოროტად გამოყენება

ნებადართული რისკი

ნივთის დაზიანება

პატივი

საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთე

საჯარო ტრანსპორტის მომსახურების უკანონო გზით სარგებლის მიღება

უბედური შემთხვევა

უვარგისი მცდელობა

ქმედების შემადგენლობის განხორციელების უშუალო დაწყება

ქურდობა

ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება

ყაჩაღობა

შემთხვევის ადგილის მიტოვება

შედეგზე ორიენტირებული დელიქტი

შეურაცხყოფა

შეცდომა აკრძალვაში

შეცდომა ნებართვაში

შეცდომა მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი გარემოების არსებობასთან დაკავშირებით

შეცდომა ქმედების შემადგენლობაში

ცეცხლის წაკიდება

ძალადობა

წამქეზებლობა

ხანძარი

ჯანმრთელობის დაზიანება

ჯანმრთელობის დაზიანება