სარედაქციო კოლეგია

 • პროფ. დოქ. საპატიო დოქ. ჰაინერ ალვარტი
 • ბრემენის მიწის სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარე ყოფილი მოსამართლე, დოქ. ბერნდ ასბროკი
 • ბრემენის რაიონული სასამართლოს ვიცე-პრეზიდენტი ელენ ბესტი
 • გერმანიის ფედერალური სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, დოქ. აქსელ ბოეტტიხერი
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე, პროფ. დოქტორი ნინო გვენეტაძე
 • ასოცირებული პროფ. დოქ. ირაკლი დვალიძე
 • პროფ. დოქ. მარტინ პაულ ვასმერი
 • ასოცირებული პროფ. დოქ. გიორგი თუმანიშვილი LL.M. (ბერლინი)
 • გერმანიის ფედერალური სასამართლოს ყოფილი ვიცე პრეზიდენტი, დოქ. ბურკჰარდ იენკე
 • ადვოკატი დავიდ კონრადი
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, პროფ. დოქ. თამარ ლალიაშვილი
 • თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, ასოცირებული პროფ. დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე
 • პროფ. დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი LL.M. (ფრაიბურგი)
 • ასისტენტი დოქ. ანრი ოხანაშვილი LL.M. (იენა)
 • დოქ. ანნეკე პეტცშე MSc (ოქსფორდი)
 • დოქ. მარტინ პიაცენა
 • დოქ. ეროლ პოლრაიხი
 • სამეცნიერო რეფერენტი მაქს-პლანკის სახელობის დანაშაულის, უსაფრთხოებისა და სამართლის შესწავლის ინსტიტუტში, დოქ. იოანა რინჩეანუ LL.M. (ვაშინგტონი)
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, პროფ. დოქ. დავით სულაქველიძე
 • საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, პროფ. დოქტორი მერაბ ტურავა
 • ასოცირებული პროფ. მორის შალიკაშვილი LL.M. (ჰამბურგი)
 • პროფ. დოქ. ედვარდ შრამი
 • ასისტენტ-პროფ. დოქ. თემურ ცქიტიშვილი
 • ასისტენტ-პროფ. დოქ. ლევან ხარანაული
 • ასისტენტ-პროფ. დოქ. მაკა ხოდელი LL.M. (ფრაიბურგი)
 • ასოცირებული პროფ. დოქ. ბაჩანა ჯიშკარიანი LL.M. (მიუნხენი)
 • პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი
 • პროფ. დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი
 • საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპა II და სამხრეთ კავკასიის პროექტების ხელმძღვანელი ფრანკ ჰუფველდი