• აქტუალური გამოცემა

  პირველი გამოცემა - აგვისტო, 2021 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

   

  სტატიები

  სქესობრივ დანაშაულთან ბრძოლის გამოწვევები და საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ბოლოდროინდელი ცვლილებები
  ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი ლანა ცანავა, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი 1

  გადაწყვეტილებების კომენტარები

  საპროცესო შეთანხმების ქართული მოდელი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების ჭრილში: საქმე ნაცვლიშვილი და ტოგონიძე საქართველოს წინააღმდეგ (N9043/05)
  ასისტენტი, სამართლის დოქ. ანრი ოხანაშვილი LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე/დოქტორანტი ბაჩანა სურმავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი 7

   

  კაზუსის ამოხსნა

  კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა გერმანულ სისხლის სამართალში – სტუდენტის პერსპექტივიდან დანახული
  დოროთეა ქნირში, იურიდიული ფაკულტეტის IV სემესტრის სტუდენტი (მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი) 17