• აქტუალური გამოცემა

  2023 წლის მეოთხე გამოცემა - იანვარი, 2024

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  პროფესორ, სამართლის დოქტორ, საპატიო დოქტორ ოთარ გამყრელიძისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა – 3

  შინაარსი

  სტატიები

  გენოციდის ცნების მანკიერი მხარები
  პროფესორი, სამართლის დოქ. ირაკლი დვალიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   83

  მტკიცებულებათა შეფასებისა და დასაშვებობის ცალკეული ასპექტები სისხლის სამართლის პროცესში
  ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. მაკა ხოდელი LL.M. (ფრაიბურგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   92