კონტაქტი

ჟურნალის კოორდინატორი და მთავარი რედაქტორი (Schriftleitung): ასისტენტი ანრი ოხანაშვილი (თსუ), LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი).

ჟურნალის მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) იურიდიული ფაკულტეტი, მე-2 კორპუსი, 008 ოთახი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 3, 0179. anri.okhanashvili@tsu.ge

 

თქვენი სახელი (სავალდებულოა)

ელ-ფოსტა (სავალდებულოა)

თემა

შეტყობინება