მარიო შუტცეს საგაზეთო სტატია “Kaukasische Post”-ში გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) 2021 წლის მეორე სპეციალური გამოცემის - 1 შესახებ

2021-12-13

მარიო შუტცეს საგაზეთო სტატია “Kaukasische Post”-ში გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) 2017 წლის პირველი გამოცემის, მთლიანობაში კი ჟურნალის მეოთხე გამოცემის შესახებ.

2017-07-23

მარიო შუტცეს საგაზეთო სტატია “Kaukasische Post”-ში გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) მესამე გამოცემის შესახებ.

2017-01-30

მარიო შუტცეს საგაზეთო სტატია “Kaukasische Post”-ში გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) მეორე გამოცემის შესახებ.

2016-11-29

სამართლის ასესორი მარიო შუტცე აქვეყნებს საგაზეთო სტატიას “Kaukasische Post”-ში

2016-06-14

სამართლის ასესორი მარიო შუტცე აქვეყნებს საგაზეთო სტატიას “Kaukasische Post”-ში გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) პირველი გამოცემის შესახებ შემდეგი სათაურით: “გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი ინტერნეტში უფასოდ უკვე ხელმისაწვდომია”.

გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) დაფუძნების შესახებ საგაზეთო სტატია გერმანულ ენაზე “Kaukasische Post”-ში.

2016-01-19