პირველი გამოცემა - აპრილი, 2019 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136‑ე მუხლის რეფორმირებისთვის – შედარებითი და ევროპულ სამართლებრივი მოსაზრებები
გერმანიის უზენაესი ფედერალური სასამართლოს მოსამართლე, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის ლექტორი დოქ. ვოლფგანგ ბერი, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის პროფესორი დოქ. ედვარდ შრამი 1

სხვადასხვა

ანგარიში კონფერენციაზე: „ნარკოტიკული დანაშაული და სისხლის სამართლის პოლიტიკა” – 2018 წლის 2-3 ნოემბერი, თბილისი, საქართველო
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი  13

გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის მეორე პროექტის მესამე სამუშაო შეხვედრის ანგარიში – 2018 წლის მარტი – სტრასბურგი (საფრანგეთი) და ტიუბინგენი (გერმანია)
პაულ ანდრეას გლატცი, სამეცნიერო თანამშრომელი, ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი (იენა)  22

საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ანგარიში, 17 ნოემბერი 2018, თბილისი
სანდრა ბაუში, ტიუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი  25