2019 წლის მესამე გამოცემა - თებერვალი, 2020 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

კანაფის (მარიხუანის) არასამედიცინო დანიშნულებით გამოყენების დასჯადობა საქართველოსა და გერმანიაში
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინე ხერხეულიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; დოქტორანტი სანდრა შულე-ბაუში, ებერჰარდ კარლსის სახელობის ტიუბინგენის უნივერსიტეტი  52

წიგნების რეცენზიები

ბაჩანა ჯიშკარიანი, კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში, თბილისი 2015, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო”, 134 გვ.
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი  65

სხვადასხვა

მოხსენებები

შეჯიბრებითი თუ ინკვიზიციური პროცესი: ოპტიმალური სტრუქტურების ძიებაში
პროფესორი, სამართლის დოქ., საპატიო დოქ. მულტ. ალბინ ეზერი M.C.J.-ნიუ-იორკი, (ფრაიბურგის მაქს პლანკის ინტერნაციონალური და საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის ემირიტუს-დირექტორი)   76

ნარკოტიკული დანაშაულის საგანი ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით
ასოცირებული პროფესორი, სამართალის დოქ. ირაკლი დვალიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   85