მეორე გამოცემა - ოქტომბერი, 2020 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

COVID-19 და ქართული სისხლის სამართლის გამოწვევები
ასისტენტი ანრი ოხანაშვილი LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე /დოქტორანტი ბაჩანა სურმავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი  11

წიგნების რეცენზიები

გიორგი თუმანიშვილი/ბაჩანა ჯიშკარიანი/ ედვარდ შრამი − „ევროპული და საერთაშორისო სამართლის გავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე” (850 გვერდი, თბილისი 2019, ISBN 9789941259005)
სამართლის დოქ. მარტინ პიაცენა  18