მესამე გამოცემა - სექტემბერი, 2022 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

სტატიები

სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში – მოკლე შედარებითი ანალიზი
პროფესორი, სამართლის დოქ. ბაჩანა ჯიშკარიანი, LL.M. (მიუნხენი), საქართველოს უნივერსიტეტი   61

აღდგენითი მართლმსაჯულება არასრულწლოვანთათვის: არსებული გამოცდილება და სამომავლო პერსპექტივები
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინე ხერხეულიძე, კავკასიის უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი   67

ქრთამის აღება თუ არ აღება, საკითხავი აი ეს არის – მანდატის მქონე პირის მოსყიდვა და „ნიღბების გარიგების” შესახებ გერმანიის ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილება ბრიტანეთის კორუფციული დანაშაულების ჭრილში
სამართლის დოქ. ანნეკე პეტცშე, M.Sc. (ოქსფორდი), ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი   74

უკრაინის ომი და საერთაშორისო სისხლის სამართალი
პროფესორი, სამართლის დოქ. ედვარდ შრამი, იენის ფრიდრიხ-შილერის უნივერსიტეტი   84

აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტების დასჯადობის ზოგიერთი საკითხი
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი   97