2023 წლის მეორე გამოცემა - ივლისი, 2023 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

პროფესორ, სამართლის დოქტორ, საპატიო დოქტორ ოთარ გამყრელიძისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა – 1

შინაარსი

 

წინასიტყვაობა  35

სტატიები

ბავშვის/არასრულწლოვნის უფლებები და ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქ. ნინო გვენეტაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე   36

იძულებითი უკიდურესი აუცილებლობა მართლწინააღმდეგობასა და ბრალს შორის საკამათო სივრცეში
პროფესორი, სამართლის დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი, თიუბინგენის ებერჰარდ კარლის უნივერსიტეტი   45

განზრახვის ცნება და მისი ადგილი დანაშაულის სისტემაში (ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით)
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე   52