2023 წლის მეოთხე გამოცემა - იანვარი, 2024

2023 წლის მესამე გამოცემა - ოქტომბერი, 2023

2023 წლის მეორე გამოცემა - ივლისი, 2023 წელი

2023 წლის პირველი გამოცემა - აპრილი, 2023 წელი

მეოთხე გამოცემა - დეკემბერი, 2022 წელი

მესამე გამოცემა - სექტემბერი, 2022 წელი

მეორე გამოცემა - ივნისი, 2022 წელი

პირველი გამოცემა - მაისი, 2022 წელი

მეოთხე გამოცემა - დეკემბერი, 2021 წელი

მესამე გამოცემა - ნოემბერი, 2021 წელი

მეორე გამოცემა - სექტემბერი, 2021 წელი

პირველი გამოცემა - აგვისტო, 2021 წელი

მესამე გამოცემა - დეკემბერი, 2020 წელი

მეორე გამოცემა - ოქტომბერი, 2020 წელი

პირველი გამოცემა - აპრილი, 2020 წელი

2019 წლის მესამე გამოცემა - თებერვალი, 2020 წელი

მეორე გამოცემა - ნოემბერი, 2019 წელი

პირველი გამოცემა - აპრილი, 2019 წელი

მესამე გამოცემა - დეკემბერი, 2018 წელი

მეორე გამოცემა - აგვისტო, 2018 წელი

პირველი გამოცემა - აპრილი, 2018 წელი

მესამე გამოცემა - დეკემბერი, 2017 წელი

მეორე გამოცემა - აგვისტო, 2017 წელი

პირველი გამოცემა - აპრილი, 2017 წელი

მესამე გამოცემა – დეკემბერი, 2016 წელი

მეორე გამოცემა – აგვისტო, 2016 წელი

პირველი გამოცემა – აპრილი, 2016 წელი